verschil van inzicht / vertrouwensbreuk

Het kan voorkomen dat er tussen een werknemer en zijn/haar leidinggevende geen klik is of dat er iets is voorgevallen waardoor spanningen op de werkvloer ontstaan die niet of niet op termijn kunnen worden opgelost. In dat geval spreekt men over een beëindiging van een dienstverband wegens een verschil van inzicht of een verstoorde arbeidsrelatie.

Van zowel de werkgever als de werknemer wordt verlangd dat wanneer er mogelijkheden zijn om de verstandhouding te verbeteren deze pogingen ondernomen moeten worden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan mediation. De werkgever zal duidelijk moeten maken welke pogingen zij heeft ondernomen om de arbeidsrelatie te herstellen. Ook zal duidelijk moeten worden gemaakt of een werknemer niet kan worden herplaatst op een andere afdeling dan wel andere vestiging. Is de werknemer overgeplaatst, maar heeft dit geen positief effect gehad op de arbeidsrelatie, dan zal de werkgever dit eveneens moeten aangeven.

Is er een (ernstig) conflict ontstaan op het werk, waardoor de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer dusdanig verstoord is dat er geen mogelijkheid meer is om tot herstel van de relatie te komen, dan kan dit onder omstandigheden reden zijn om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier