bedrijfseconomische redenen / reorganisatie

Er zijn verschillende oorzaken die kunnen leiden tot ontslag wegens reorganisatie of bedrijfseconomische redenen. De meest voorkomende is een dusdanige omzetdaling dat het voorhet voortbestaan van de onderneming nodig is te snijden in het personeelsbestand. Daarnaast kan ook een fusie, een overname of een bedrijfsverhuizing tot een dergelijke situatie leiden. Indien sprake is van een financiële situatie waardoor van een werkgever niet verwacht kan worden de bestaande omvang van het personeelsbestand te handhaven, dan dient het aanwijzen van de voorontslag voor te dragen werknemers plaats te vinden conform het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Kort gezegd komt dit beginsel neer op het “last in first out” principe toegepast op een dusdanige wijze dat de leeftijdsopbouw voor en na het afspiegelen hetzelfde blijft.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier