UWV Werkbedrijf

In tegenstelling tot een werknemer mag een werkgever een arbeidsovereenkomst niet zomaar opzeggen. Ook niet indien partijen een opzegtermijn zijn overeengekomen en deze termijn in acht wordt genomen. De werkgever dient toestemming aan het UWV WERKbedrijf te vragen om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Na het verkrijgen van deze toestemming kan, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, worden opgezegd. In een dergelijk procedure zal de betrokken werknemer altijd in de gelegenheid worden gesteld om verweer te voeren. De verzochte toestemming zal slechts dan verleend mogen worden indien aan gestelde eisen is voldaan en genoegzaam is gebleken dat Veelal is er sprake van een ontslagvergoeding, oftewel een beëindigingsvergoeding wanneer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt anders dan vanwege een dringende reden of faillissement. Deze ontslagvergoeding, die in de praktijk ook wel een gouden handdruk wordt genoemd wordt in veel gevallen vastgesteld aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule, een formule die is vastgesteld door de Kring van Kantonrechters en is opgenomen in de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechter, een richtlijn die door veruit de meeste kantonrechters wordt gehanteerd.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier