Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet heeft voor een werknemer verstrekkende gevolgen. Zo is hij niet alleen direct werkloos en ontvangt hij geen inkomen meer, bovendien loopt hij het risico dat hij verwijtbaar werkloos is geworden, hetgeen consequenties heeft voor een eventuele WW-uitkering: in geval van verwijtbare werkloosheid wordt namelijk door UWV geen uitkering toegekend.

Ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang. De werkgever hoeft hierbij aldus geen opzegtermijn in acht te nemen. Het is voor de werknemer absoluut noodzakelijk om in dit kader juridisch advies in te winnen.

Doorgaans zal een werkgever het ontslag mondeling geven, hetgeen gevolgd wordt door een schriftelijke bevestiging.

Nu een ontslag op staande voet ernstige en verstrekkende gevolgen heeft voor een werknemer, dient de werkgever die besluit om hiertoe over te gaan aan een aantal strenge voorwaarden te voldoen:

  1. Er moet sprake zijn van een dringende reden.
  2. Ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden.
  3. De dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden.

Als het ontslag op staande voet niet aan alle voorwaarden voldoet, dan is het ontslag vernietigbaar.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier