Ontbinding door de kantonrechter

Zowel de werkgever als de werknemer kan een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.In de praktijk komt veruit het merendeel van de verzoeken van werkgeverszijde. Na ontvangst van een ontbindingsverzoek zal de rechtbank, sector kanton, de verwerende partij het verzoekschrift toesturen met het verzoek om tijdig (vaak uiterlijk een week voor de zitting) een verweerschrift in te dienen en een mondelinge behandeling te plannen. Daarna volgt de mondelinge behandeling waar beide partijen hun standpunten kunnen toelichten en de kantonrechter vragen kan stellen. In veruit de meeste gevallen zal de kantonrechter tijdens de zitting onderzoeken of het nog mogelijk is dat partijen, al dan niet met een paar duidelijke aanwijzingen van de kantonrechter, er als nog samen uit kunnen komen. Komen partijen er niet gezamenlijk uit dan zal de kantonrechter na de zitting een ontbindingsbeschikking afgeven.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier