Beëindiging met wederzijds goedvinden

Beëindiging door middel van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden is tegenwoordig een veel voorkomende wijze voor partijen om afscheid van elkaar te nemen. Voordeel van deze wijze van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is dat er geen kantonrechter aan te pas hoeft te komen en dat een werknemer in principe ook in aanmerking komt voor een WW uitkering. De beeindigingsovereenkomst dient uiteraard wel te voldoen aan de door UWV WERKbedrijf gestelde voorwaarden.

De belangrijkste kenmerken van het beëindigen van het dienstverband op deze wijze zijn de volgende:

  • Werkgever en werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag (beiden willen dat het dienstverband zal eindigen) en daarbij te maken afspraken;
  • Werkgever en werknemer hebben afspraken gemaakt over de (financiële) afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding.

Het is in elk geval verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen in de beëindigingsovereenkomst. De hierin gemaakte afspraken dienen nauwkeurig gecontroleerd te worden, opdat deze wel voldoet aan de door UWV WERKbedrijf gestelde voorwaarden. Indien de overeenkomst niet juist is, is het voor de werknemer verstandig om geen handtekening te zetten, nu dit bijvoorbeeld nadelige gevolgen kan hebben voor het ontvangen van een eventuele WW-uitkering. Derhalve is het verstandig om de beëindigingsovereenkomst te laten toetsen door een jurist.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier