WW uitkering

Zijn de werkgever en werknemer het eens over het ontslag met wederzijds goedvinden en is de beëindigingsovereenkomst ondertekend, dan zal de werknemer op zoek moeten gaan naar ander werk. Lukt het niet om voor afloop van het dienstverband een nieuwe baan te vinden, dan kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen bij UWV. UWV zal dan toetsen of de werknemer voldoet aan alle eisen die worden gesteld in het kader van de WW.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering is het in elk geval van belang dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos wordt door bijvoorbeeld verwijtbaar gedrag, zoals een ernstige misdraging of als de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt.

Dit betekent dan ook dat het voor de werknemer van groot belang is dat de beëindigingsovereenkomst goed wordt verwoord, zodat hij geen (onnodige) risico’s loopt bij het aanvragen van een WW-uitkering.

Daarnaast is het van belang om de tekst van de beëindigingsovereenkomst goed door te nemen in verband met gemaakte afspraken. Kloppen alle gegevens en afspraken zoals deze zijn verwoord in de beëindigingsovereenkomst? Zodra beide partijen namelijk hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst wordt het bijzonder lastig om nog nadere c.q. andere afspraken te maken in dit kader.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier