(fictieve) opzegtermijn

Doorgaans zal de arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand moeten worden opgezegd, waarbij rekening dient te worden gehouden met de opzegtermijn. Ook bij het beëindigen van het dienstverband met wederzijds goedvinden speelt de opzegtermijn een belangrijke rol. Als de werknemer na het ontslag een WW-uitkering aanvraagt, houdt UWV namelijk rekening met de opzegtermijn. Indien er geen of een te korte opzegtermijn is overeengekomen, dan krijgt de werknemer waarschijnlijk over de periode van de (resterende) opzegtermijn géén WW-uitkering. UWV stelt namelijk de zogenaamde ‘fictieve opzegtermijn’ vast. Het hanteren van de juiste opzegtermijn is dus van groot belang voor de werknemer opdat de ingangsdatum van de WW uitkering aansluit bij de beëindiging van het dienstverband.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier