Eindafrekening

Indien een werknemer uit dienst zal treden, zal nog een eindafrekening moeten plaatsvinden. Hierbij zullen nog openstaande posten kunnen worden uitbetaald. Er kan worden gedacht aan:

  • vakantiegeld: in enkele gevallen wordt deze vooruit betaald, dus dan kan het zijn dat bij de eindafrekening blijkt dat teveel is betaald en er moet worden terugbetaald.
  • nog openstaande vakantiedagen
  • bonus (naar rato),
  • studiekosten etc.

Voor de belasting- en premieheffing worden deze betalingen op dezelfde wijze behandeld als wanneer deze betalingen zouden zijn verricht bij een voortzetting van het dienstverband. Dit betekent dat over deze betalingen zowel loonbelasting als sociale verzekeringspremies verschuldigd zijn.

De werkgever moet een bruto/netto-specificatie van de eindafrekening aan de werknemer geven. Vaak zullen de door de werkgever verschuldigde bedragen bruto bedragen zijn. Het netto equivalent daarvan kan door de werkgever worden verrekend met de schulden die de werknemer nog aan hem heeft.

De werkgever mag overigens niet zonder meer een schuld van de werknemer met de eindafrekening verrekenen. Verder geldt dat verrekening met het normale maandsalaris sowieso slechts mogelijk is tot de zogeheten beslagvrije voet. De beslagvrije voet is gelijk aan 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. De werkgever zal dus bij verrekening met het normale salaris toch altijd deze 90% aan de werknemer moeten betalen.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier