Concurrentiebeding en relatiebeding

Vaak wordt in arbeidsovereenkomsten een beding opgenomen, waarin het de werknemer wordt verboden om na het einde van het dienstverband gedurende een bepaald tijdsvak contacten te onderhouden met relaties van de werkgever: het relatiebeding. Op deze wijze voorkomt een werkgever dat een oud-werknemer relaties als het ware ‘meeneemt’ c.q. benadert.

Daarnaast wordt vaak opgenomen dat het de werknemer wordt verboden om binnen een bepaald tijdsvak niet in dienst te treden bij een concurrent van de werkgever dan wel zelf concurrerende werkzaamheden te beginnen. Op deze wijze voorkomt een werkgever dat een oud-werknemer relaties als het ware ‘meeneemt’ c.q. benadert.

In de beëindigingsovereenkomst kunnen zaken als het concurrentiebeding en relatiebeding aan de orde komen en eventueel buiten spel worden gezet, zodat de werknemer zich volledig kan richten op de arbeidsmarkt en hierin niet beperkt wordt.

Heeft u vragen over uw beëindigingsovereenkomst of over het beëindigingsvoorstel dat u van uw werkgever heeft ontvangen? Vul dan het formulier in, waarna een arbeidsrechtspecialist zo spoedig mogelijk contact met u opneemt.

Contactformulier